jpr.sx
Djurfoder

Djurfoder

Djurfoder

Planering och konstruktion av nya maskiner, ändringar och hela anläggningar. Allt från intag till utlastning för alla djurslag.
Tillsammans med våra leverantörer utvecklar vi optimala lösningar exakt efter dina behov och krav.
Vi är specialister på system inom transport, malning, lagring och dosering med målet att skapa marknadsfördelar för dig.

Mjölfoder | Pellets | Kraftfoder | Extrudering | Fiskfoder | Pet food | Speciallösningar

Med ett helhetstänk planerar och konstruerar vi lösningar och system åt er och tar hand om hela ditt projekt; från planering, leverans, montering och idrifttagning. Eller delar av det om det passar dig bättre.

Vi är helt oberoende att välja vilken leverantör som helst, detta innebär att vi kan erbjuda en optimal lösning med ett bra kvalitet kostnadsförhållande. Så kallad cherry-picking i sin bästa form. Detta ger dig
en utmärkt konkurrensfördel.

Vi har på ett eller annat sätt varit involverade i många foderfabriker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Men vi har också byggt ett flertal anläggningar i Australien och i övriga Europa.