[serious-slider id="8"]

Biomassa

Djurfoder

Silo

Maskiner

Projektledning

Planering och konstruktion av anläggningar för exempelvis råmaterialhantering, pelletsproduktion,
träpulverframställning, packning och lagring.

Tillsammans med er utvecklar vi optimala lösningar exakt efter dina behov och krav utan att vara styrda av vad en
specifik leverantör har att erbjuda.

Vi är specialister på system inom transport, separering, lagring och dosering med målet att skapa
marknadsfördelar för dig.

Process | Pelletering | Biomassa | Lagring | Speciallösningar

Med ett helhetstänk planerar och konstruerar vi lösningar och system med er och tar hand om hela ditt projekt; från planering, leverans, montering och idrifttagning. Eller delar av det om det passar dig bättre.

Vi är helt oberoende att välja vilken leverantör som helst, detta innebär att vi kan erbjuda en optimal lösning med
ett bra kvalitet kostnadsförhållande. Så kallad cherry-picking i sin bästa form. Detta ger dig en utmärkt
konkurrensfördel.

Vi har lång erfarenhet av projektledning och har på ett eller annat sätt varit involverade i de flesta
pelletsfabrikerna i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Men vi har också byggt upp fabriker i övriga Europa
samt Asien och Australien.