jpr.sx
Biomassa

Biomassa

Biomassa


Planering och konstruktion av anläggningar för exempelvis råmaterialhantering, pelletsproduktion, träpulverframställning, packning och lagring.

Tillsammans med våra leverantörer utvecklar vi optimala lösningar exakt efter dina behov och krav.

Vi är specialister på system inom transport, separering, lagring och dosering med målet att skapa marknadsfördelar för dig.

Pelletsproduktion | Brikettering | Träpulver | Bränslehantering | Lagring | Speciallösningar

Med ett helhetstänk planerar och konstruerar vi lösningar och system åt er och tar hand om hela ditt projekt; från planering, leverans, montering och idrifttagning. Eller delar av det om det passar dig bättre.

Vi är helt oberoende att välja vilken leverantör som helst, detta innebär att vi kan erbjuda en optimal lösning med ett bra kvalitet kostnadsförhållande. Så kallad cherry-picking i sin bästa form. Detta ger dig en utmärkt konkurrensfördel.

Vi har på ett eller annat sätt varit involverade i de flesta trä-, halm- och torvpellets fabrikerna i Sverige, Finland och Danmark. Men vi har också byggt upp fabriker i övriga Europa samt Asien och Australien.