jpr.sx
Silo

Silo

Silo

Planering av siloanläggningar med intag, rensmaskiner och transportörer.
Allt från intag till utlastning för all spannmål, pellets och annat.
Tillsammans med våra leverantörer utvecklar vi optimala lösningar exakt efter dina behov och krav.
Vi är specialister på system inom intag, vägning, transport, rensning och lagring med målet att skapa marknadsfördelar för dig. För dessa lösningar använder vi både runda och fyrkantiga silos.

Spannmålssilo | Pelletssilo | Fodersilo | Speciallösningar

Med ett helhetstänk planerar och konstruerar vi lösningar och system åt er och tar hand om hela ditt projekt; från planering, leverans, montering och idrifttagning. Eller delar av det om det passar dig bättre.

Vi är helt oberoende att välja vilken leverantör som helst, detta innebär att vi kan erbjuda en optimal lösning med ett bra kvalitet kostnadsförhållande. Så kallad cherry-picking i sin bästa form. Detta ger dig en utmärkt konkurrensfördel.
Vi har på ett eller annat sätt varit involverade i många siloanläggningar i Sverige, Norge och Finland.
Men vi har också byggt ett flertal anläggningar i Australien, Asien och en del i övriga Europa.